Je ziet het bij steeds meer organisaties: interprofessioneel samenwerken. Professionals met verschillende expertises worden aangehaakt omdat ze samen meer weten dan alleen. Dat is handig en efficiënt samenwerken! Vooral als je het goed aanpakt en niet in de bekende valkuilen trapt natuurlijk. Hoe je dat doet, wat interprofessioneel samenwerken is en welke valkuilen jij wilt vermijden? Je leest het in deze complete gids.

Wat is interprofessioneel samenwerken?

De betekenis van interprofessioneel samenwerken is dat professionals met ieder hun eigen vakgebied nauw samenwerken binnen een team. Zo kunnen zij van en met elkaar leren en hun expertise, achtergrond, kennis en ideeën combineren om tot een beter resultaat te komen. De professionals hebben regelmatig contact en betrekken elkaar bij de diverse stappen om tot het beste resultaat te komen. Daardoor komen ze tot betere, meer doordachte en innovatievere oplossingen dan als er alleen professionals met één en dezelfde expertise betrokken waren geweest. 

Voorbeeld interprofessioneel samenwerken

Een voorbeeld van interprofessioneel samenwerken zie je in de gezondheidszorg. Interprofessioneel samenwerken is in de zorg de standaard. Voor een goede behandeling of diagnose is het belangrijk dat meerdere professionals samenwerken. Stel: een patiënt heeft last van buikpijn. Dan maakt een radioloog echobeelden, kan een maag-lever-darm-arts hoe goed je darmstelsel werkt en geeft een diëtist concrete voedingstips. Zo versterken zij elkaar om de klachten van de patiënt te verminderen.

Wat is het verschil tussen interdisciplinair en interprofessioneel samenwerken?

Interdisciplinair en interprofessioneel samenwerken zijn niet hetzelfde, ook al worden die termen vaak door elkaar gebruikt. Het belangrijkste verschil tussen interdisciplinair en interprofessioneel samenwerken is dit:

 • Bij interprofessioneel samenwerken werk je toe naar een gemeenschappelijke visie door verschillende kennis en ervaring te bundelen. 
 • Bij interdisciplinair samenwerken komen ook wel meerdere expertises om de hoek kijken, maar pakken de professionals ieder hun eigen stukje op in het project en is er niet veel communicatie.

De betekenis van interprofessioneel is dan ook dat professionals met verschillende expertises samen toewerken naar één doel en dat doel bereiken door met elkaar in overleg te gaan en zo hun expertise te bundelen. Bij interdisciplinair samenwerken zie je vaker dat verschillende werkzaamheden elkaar opvolgen. Een inhoudsdeskundige levert bijvoorbeeld input aan voor een persbericht, de communicatieadviseur schrijft dit en de persvoorlichter verstuurt dit vervolgens naar de pers. 

interprofessioneel samenwerken

Waarom interprofessioneel samenwerken?

Interprofessioneel samenwerken is belangrijk omdat er vaak meerdere expertises nodig zijn om het grotere geheel te zien en niets te missen. Je komt daarmee tot betere oplossingen voor klanten, opdrachtgevers, patiënten of voor de organisatie zelf.

Daar komt nog bij dat interprofessioneel werken tijdbesparend kan zijn. Als iedereen zich stort op waar hij goed in is, ben je minder tijd kwijt én gaat het resultaat er ook nog op vooruit.

Ook dit zijn redenen waarom interprofessioneel samenwerken belangrijk is:

 • Je overziet het grotere geheel. Bij projecten gaat het vaak niet om één enkele vraag, maar komt er meer bij kijken. Door de neuzen bij elkaar te steken, zie je dit grotere plaatje en behandel je vragen niet als opzichzelfstaand. 
 • Je kunt beter tot innovatieve en effectieve oplossingen komen door er meerdere expertises bij te betrekken. Iedereen heeft immers eigen ideeën.
 • Met gebundelde expertise wordt het eenvoudiger om complexe vraagstukken op te lossen.
 • Je komt tot een beter resultaat door je niet in je eentje over lastige projecten te buigen.
 • Je kunt klanten, opdrachtgevers of patiënten beter helpen aan een oplossing als meerdere mensen daarover meedenken. 
 • Je hoeft niet alles zelf te weten of je overal in te verdiepen, maar profiteert optimaal van de kennis die er al is binnen de organisatie. 
 • Er is sprake van interprofessioneel leren. Door met experts uit andere vakgebieden samen te werken, leer je van elkaar. 

Wat zijn de obstakels?

So far so good. Interprofessioneel samenwerken is dus een goed idee om in je organisatie door te voeren. Maar het verloopt niet automatisch vlekkeloos. Dit zijn een paar hobbels onderweg die je regelmatig ziet in interprofessionele samenwerkingen (én die je gelukkig prima kunt voorkomen):

 • Mensen praten in jargon. Dat je het als social-media-marketeer dagelijks over conversieratio’s en CPC’s hebt, betekent niet dat de jurist met wie je werkt daar ook het fijne van weet. Bij interprofessioneel samenwerken is het extra belangrijk dat je in dezelfde taal praat. En ja, soms betekent dat dat je je tot jip-en-janneke-taal verlaagt. 
 • Verschillende professionals hebben verschillende karakters. We willen niemand over één kam scheren. Maar je ziet toch vaak dat bijvoorbeeld een tekenaar een ander type persoonlijkheid heeft dan een boekhouder. Misschien ken je de DISC-profielen wel. De ene persoon is meer van de lijstjes en planningen, terwijl een ander dol is op brainstormen zonder direct concreet te worden. Het is belangrijk dat je met meerdere typen persoonlijkheden kunt omgaan en je op elkaar afstemt. Weet je dat de ander houdt van structuur? Kijk of je jouw input ook gestructureerd kunt aanleveren. Dat wordt je vast in dank afgenomen.
 • Jullie denken anders. Dat is een belangrijk voordeel van interprofessioneel samenwerken, maar ook meteen een valkuil. Je ziet het bijvoorbeeld wanneer marketeers en developers gaan samenwerken. De marketeer heeft wilde website-plannen. De ICT’er ontdekt dat niet al die plannen technisch haalbaar zijn en kan daardoor als “lastig” uit de hoek komen. Het is belangrijk om te luisteren naar elkaar en open te staan voor elkaars ideeën en aandachtspunten. Besef dat je elkaar nodig hebt voor een goed resultaat en dat dat soms ook om concessies vraagt.
 • Er is geen overleg. Elke vorm van samenwerken vaart wel bij regelmatig overleg. Als jullie geen idee hebben wie waarmee bezig is, dan loopt het project al snel in de soep. Het is belangrijk om elkaar te spreken over projectupdates, dingen die goed gaan en mogelijke hobbels. Dan kun je waar nodig op tijd ingrijpen.
 • Er worden deadlines gemist. Jij hebt je werk op tijd af, maar je collega mist steeds de afgesproken deadlines. Daarmee loopt het hele project vertraging op en stijgt jouw frustratieniveau naar een hoogtepunt. Ook hierbij is afspraken maken en in contact blijven dé oplossing. Als iedereen weet wanneer wat af moet zijn én als jullie communiceren over het verloop, dan kun je gemiste deadlines voor zijn of er op tijd iets op verzinnen.
 • Jullie hebben geen heldere afspraken. Deadlines missen is één ding. Maar als je helemaal geen deadlines afspreekt, is dat zeker niet ideaal. Je zult dan zien dat dingen op de lange baan schuiven en het project weinig prioriteit krijgt. Voorkom uitstelgedrag door heldere afspraken te maken over deadlines, taakverdelingen en de aanpak. 
 • Er is weinig contact met collega’s die thuiswerken. Samenwerken op afstand is het nieuwe normaal. Maar dan moet je het wel goed aanpakken. We zien nog te vaak dat samenwerkingen hierop stuk lopen. Je voelt je minder betrokken doordat je de koffiezetapparaatgesprekken mist op een thuiswerkdag. Je kunt niet bij overleggen aanhaken of steeds als je probeert te overleggen met die ene collega blijkt zijn beeld te haperen. In dat geval: bekijk onze checklist thuiswerken en bespaar jezelf en je collega’s dit leed.
 • Niemand geeft elkaar feedback. Veel professionals kampen met feedbackangst. Zowel feedback geven als ontvangen vinden ze reuze-spannend. En dat is het in het begin ook! Maar geloof ons: zonder feedback komt je samenwerking niet goed van de grond. Feedback geven (zowel positief als negatief!) is belangrijk om succesvol samen te werken, de communicatie goed te houden en irritaties te voorkomen. Bovendien leer je er alleen maar van. En nee hoor, feedback geven is niet hetzelfde als de botte hork uithangen. Zeker niet als je constructieve feedback geeft.

interprofessioneel samenwerken

Dus: wat is belangrijk bij interprofessioneel samenwerken? 

Kortom, het volgende is belangrijk om jouw interprofessionele samenwerking zonder horten en stoten en naar ieders tevredenheid te laten verlopen:

 • Spreek dezelfde taal en voorkom onnodig jargon dat de ander niet begrijpt (of leg uit wat je met een lastige term bedoelt).
 • Tast af welke communicatiestijl en werkwijze prettig is voor de ander en vind hierin een middenweg. Merk je dat jij en de ander een heel andere manier van denken, werken en doen hebben? Kijk of je iets kunt aanpassen om de ander meer tegemoet te komen.
 • Blijf met elkaar in contact en overleg regelmatig. Neem ook proactief contact op tussendoor als er dingen spelen of stroef verlopen.
 • Werk productief, stel prioriteiten en bepaal een efficiënte werkwijze.
 • Maak afspraken over deadlines, de werkwijze en de taakverdeling om uitstelgedrag of gemiste deadlines voor te zijn.
 • Zorg ervoor dat je ook thuis kunt doen wat je moet doen en richt de juiste systemen in om ook vanaf afstand te kunnen samenwerken.
 • Geef elkaar positieve en negatieve feedback, zodat iedereen weet wat goed gaat of wat juist beter kan. Dat maakt samenwerkend leren mogelijk.

Onze 33 beste tips voor interprofessioneel samenwerken

Je weet nu wat interprofessioneel samenwerken is, wat je niet moet doen en wat wél belangrijk is. Maar laten we het concreet maken. Wat kun je doen om zo goed mogelijk interprofessioneel samen te werken op de werkvloer? Dit zijn onze 33 beste tips op het gebied van timemanagement, gesprekstechnieken, feedback geven én assertiviteit. 

 1. Maak afspraken (liever te veel dan te weinig!). Welke rol speelt iedereen in het project? Wat zijn ieders taken? Hoe vaak overleggen jullie? Hoe doen jullie dat? En wat zijn de deadlines? Leg afspraken digitaal vast, zodat iedereen ze er altijd bij kan pakken.
 2. Overweeg een digitaal projectmanagement-systeem. Sommige organisaties hebben hiervoor zo hun eigen tools. Maar heb je die nog niet? Overweeg dan om in tools als Trello, Monday of Asana een bord aan te maken voor jullie project. Geef alle professionals hier toegang toe. Zo heeft iedereen continu overzicht over wat er moet gebeuren, wie wat doet en hoe het ervoor staat.
 3. Doorloop onze checklist thuiswerken. Ook als je niet op kantoor bent, wil je goed kunnen samenwerken. Dat lukt prima als je een paar essentiële benodigdheden (denk aan een goed werkende internetverbinding en een webcam die jou wél scherp toont!) in huis haalt. 
 4. Maak afspraken over wanneer je waar werkt. Voor collega’s is het niet fijn als jij juist thuiswerkt wanneer iedereen er is. Spreek daarom met elkaar af wanneer jullie samenkomen op kantoor en wanneer dat niet lukt. Dan kun je jouw thuiswerkdagen afstemmen op de planning van je collega’s.
 5. Trek op tijd aan de bel. Merk je dat je ergens tegenaan loopt in de samenwerking, in jouw taken of in het hele project? Laat het direct weten aan de persoon die het aangaat of binnen het team. Zo kunnen jullie samen tot een oplossing komen en blijft dat niet sudderen. 
 6. Plan direct overlegmomenten in. Voor interprofessioneel samenwerken is het belangrijk dat niet iedereen op een eigen eilandje zit. Waar je bij een multiprofessionele samenwerking nog weleens dingen afzonderlijk oppakt zonder verder contact, is dat bij interprofessioneel samenwerken anders. Het idee is dat je regelmatig overlegt en elkaar up-to-date houdt. Het is slim om al bij de start van het project data te prikken voor de overleggen en te bepalen hoe vaak en waar of hoe jullie overleggen. Dan staat dat alvast in de agenda.
 7. Toon betrokkenheid bij het project. Vraag regelmatig aan collega’s hoe het er bij hen voor staat. Laat ook zelf spontaan aan anderen weten welke successen je behaald hebt of waar je juist mee worstelt. Het is bewezen dat betrokkenheid goed is voor jouw motivatie en die van anderen. 
 8. Communiceer kort en bondig. Projecten samen oppakken lijkt misschien tijdrovend, maar dat kun je voorkomen door kort en bondig te communiceren. Stuur geen lange lappen tekst per e-mail, maar probeer efficiënt te mailen. Maak meetings niet langer dan nodig is en pak niet voor alles de telefoon als het ook kort op de e-mail kan.
 9. Kies het juiste communicatiemiddel voor wat je wilt zeggen. Pak de telefoon alleen voor spoedjes. Gebruik e-mail voor vragen die niet te lang zijn en die geen spoed hebben. En wil je iets uitgebreiders bespreken of uitleggen? Plan er een afspraak voor in.
 10. Geef elkaar de ruimte om ideeën te delen. Veeg niet direct een idee van tafel als het je niets lijkt. Laat elkaar in de waarde en laat iemand uitpraten voordat je je mening geeft. 
 11. Luister naar elkaar. En doe dat oprecht. Dus hoor niet alleen wat de ander zegt, maar zorg dat je het ook echt begrijpt en toon interesse. Actief luisteren helpt daarbij. Daardoor voelen anderen zich gehoord. 
 12. Vraag door, zeker als je niet begrijpt wat iemand bedoelt. Domme vragen bestaan niet. Vraag gerust wat de ander bedoelt met die lastige term. Of stel vragen over hoe iemand tot een bepaald idee is gekomen. Dan weet je zeker dat je het snapt. Mocht je het dan toch ergens niet mee eens zijn, dan heb je in elk geval interesse getoond en komt het minder hard over.
 13. Plan 1-op-1-gesprekken. Eén van Björns beste timemanagement-tips uit zijn boek ‘Elke Dag om 15.00 Uur Klaar’ is deze: houd een 1-op-1-lijst bij voor collega’s met wie je veel samen optrekt. Daarop noteer je alle verzoekjes of vragen aan die persoon die in je opkomen tijdens het werk. Zo kun je ze allemaal bijvoorbeeld één keer per week voorleggen in plaats van dat je die persoon elke dag één of twee keer aan zijn jasje trekt. Dat bevordert de productiviteit bij jullie allebei.
 14. Geef lastige feedback altijd één op één. Stoort iets je aan een bepaalde collega? Zeg dat nooit in een gezamenlijk overleg (ook niet op een semi-subtiele manier!) en zet het ook niet op de e-mail en zeker niet op WhatsApp. Ga er één op één met diegene over in gesprek. Dan is er meer ruimte om toe te lichten wat je bedoelt en het erover te hebben.
 15. Pak de regie als gesprekken de verkeerde kant opgaan. Merk je dat overleggen structureel uitlopen? Of dat er allerlei dingen bij gehaald worden die niet belangrijk doen? Neem de regie. Dat kun jij, met deze tips.
 16. Wees duidelijk en draai niet om dingen heen. Twijfeltaal doet alleen maar afbreuk aan je boodschap, maakt dat anderen sneller over je heen lopen en geeft ook nog eens veel onduidelijkheid. Zeg liever eerlijk wat je vindt. Bereid voor wat je wilt zeggen en zeg precies dat. Niets meer, niets minder.
 17. Toon begrip naar collega’s. Bijvoorbeeld als een collega er doorheen zit door een vervelende ervaring of als iemand geraakt is door feedback. Je hoeft het er niet mee eens te zijn of hetzelfde te voelen. Maar toon empathie. Dat kan al met drie woorden
 18. Breng feedback constructief. We zeiden het net al: feedback is cruciaal. Je kunt er veel positief effect mee behalen, als je feedback maar constructief brengt. Dat betekent dat je feedback dicht bij jezelf houdt (“Het valt mij op dat…”), oppast met generalisaties (“Jij doet ook altijd…”) en aandraagt hoe je het liever zou zien. De 4 G’s en de ik-ik-jij-methode helpen je om feedback opbouwend te brengen.
 19. Vraag zelf ook om feedback. Ook jij hebt baat bij feedback. Omdat veel mensen feedback geven (onnodig) spannend vinden, is de kans klein dat je het spontaan krijgt. Vraag daarom zelf om feedback, bijvoorbeeld met deze feedbackvragen, en leer zo hoe je de samenwerking kunt verbeteren.
 20. Voel je niet te snel aangevallen door feedback. Kijk wat je eruit kunt halen en schiet niet direct in de verdediging. Vraag eventueel door om het beter te begrijpen. En kun je echt helemaal niets met feedback die totaal onconstructief is (zoals de opmerking “Ik vind jou altijd zo stom overkomen!”), trek je er dan vooral niet te veel van aan en ga door met waar je mee bezig was.
 21. Geef ook zeker complimenten. En dan niet alleen op 1 maart als het Nationale Complimentendag is. Het liefst het hele jaar door. Complimenten geven is cruciaal om duidelijk te maken wat je collega’s al goed aanpakken. Dan weten zij ook waar ze juist mee moeten doorgaan.
 22. Zeg op tijd “nee”. Merk je dat iets niet in je agenda of op je bordje past? Geef het direct aan. Draai er niet omheen (“Ik ben al een beetje druk, maar misschien valt er wel iets aan te doen als jullie echt niemand anders hebben…”). Nee, zeg gewoon NEE. Daar voorkom je teleurstellingen (afgeraffeld werk of gemiste deadlines) mee. 
 23. Vraag proactief om hulp. Zeg het direct als je merkt dat je agenda te vol staat met afspraken of als dingen niet lekker lopen. Je hoeft het niet alleen te doen, maar je moet wel zelf aan de bel trekken om hulptroepen in te schakelen. 
 24. Werk met realistische takenlijsten. Schat realistisch in hoeveel tijd een taak kost. Overschat het liever iets dan dat je een te optimistische tijdsinschatting doet. 
 25. Maak je takenlijst met Todoist. Wij zijn fan! Met deze tool kun je je dagelijkse takenlijsten heel handig opmaken en afvinken én heb je ze altijd bij de hand. Als je onze handleiding voor Todoist leest, ben je straks vast net zo’n fan als wij.
 26. Reserveer ruimte voor onverwachte dingen. Plan niet elk vrije uur op je dag vol met werk. Houd er rekening mee dat er altijd onverwachte telefoontjes of vragen tussendoor komen. Laat daarom minimaal 30 minuten tot een uur vrij op een dag. 
 27. Houd rekening met uitlooptijd. Ook meetings zijn niet altijd stipt op tijd voorbij. Voorkom dat je twee meetings direct achter elkaar plant. Houd liever een klein beetje speelruimte ertussenin vrij. Als een meeting dan uitloopt, hoef jij niet meteen op een holletje weg te gaan. 
 28. Check je e-mail dagelijks en doe dat op de OHIO-manier. Dat staat voor Only Handle It Once. Het idee is dat je niet de hele dag door in je inbox spiekt, maar alleen op vaste tijden en dat je dan in één keer alle e-mails probeert af te handelen. Zo hoeven de mensen met wie je samenwerkt, niet lang op een reactie te wachten en heb jij een lege mailbox én een leger hoofd.
 29. Stel prioriteiten. Alleen of met het team. Het Eisenhower-model is daar een handig hulpmiddel voor. Vaak blijkt dat sommige taken op je planning helemaal niet zo belangrijk of urgent zijn. Schrap of delegeer die, zodat je de dingen die echt belangrijk zijn wel op tijd afkrijgt.
 30. Doe aan timebatching. Heb je voor het gezamenlijke project veel taken te doen die erg op elkaar lijken? Plan ze achter elkaar. Schrijf bijvoorbeeld meteen die paar e-mails. Of pleeg direct die telefoontjes. Als je eenmaal in de flow zit, gaat het sneller. 
 31. Doe een DISC-analyse. Daarmee kun je voor jezelf ontdekken wat voor type persoonlijkheid je bent en welke communicatiestijl bij je past. Het wijst je ook op mogelijke valkuilen, zodat je daar in interprofessionele samenwerkingen beter op kunt inspelen.
 32. Vermijd uitstelgedrag door met de vervelendste taak te starten. Zet je tanden erin. Zo bespaar je jezelf en je collega’s vlak-voor-de-deadlinestress.
 33. Geef je mening. En doe dat echt. Een interprofessionele samenwerking werkt juist zo goed doordat mensen met verschillende expertises zijn aangehaakt en ieder hun mening delen. Dus durf je mening uit te spreken, zelfs al vind je dat spannend. Je mening delen vanuit jouw ervaring is namelijk exact waarvoor jij bent aangenomen.

interprofessioneel samenwerken

Meer fijne samenwerkingstips? 

Dus: interprofessioneel samenwerken kun je nóg beter aanpakken door jezelf allerlei skills aan te leren. Door beter te communiceren, productiever te werken, je thuiskantoor on fleek in te richten en je beste feedback-geef-skills te tonen. 

Vind je het leuk om over al die onderwerpen meer te leren? Dat komt mooi uit: wij praten er graag over op Instagram. Volg Björn en Tijdwinst op Instagram voor dagelijkse tips over onderwerpen als timemanagement, gesprekstechnieken, assertiviteit en feedback geven. Zien we je daar?

Mensen vroegen ook | Veelgestelde vragen over interprofessioneel samenwerken

 • Wat is een interprofessionele samenwerking?

  Een interprofessionele samenwerking houdt in dat mensen met verschillende expertises nauw samenwerken om met elkaar tot een zo goed mogelijke oplossing, werkwijze of idee te komen. Daarbij overleggen ze regelmatig en brengen ze ieder hun eigen visie en aandachtspunten in. Zo kom je tot een betere oplossing dan als er maar één expertise bij betrokken zou zijn.
  Een voorbeeld van interprofessionele samenwerking zie je als een bedrijf een nieuwe website krijgt. De marketingmanager bedenkt daar vanuit de marketingkant plannen voor. Een webdeveloper realiseert de techniek achter de website, de communicatiemedewerker schrijft de teksten en een grafisch vormgever ontwikkelt de nieuwe huisstijl. Een customer service-medewerker ondervraagt ondertussen klanten om te ontdekken waar nog verbeterpunten liggen. Zij houden elkaar maandelijks op de hoogte van hun bevindingen, voortgang en ideeën. Zo wordt de best mogelijke website gelanceerd.
 • Wat is de meerwaarde van interprofessioneel samenwerken?

  Interprofessioneel samenwerken heeft als belangrijkste meerwaarde dat je profiteert van de expertise van meerdere professionals bij een oplossing of project. Dat levert nieuwe ideeën op, zorgt ervoor dat je geen aandachtspunten mist en betekent ook tijdwinst doordat iedereen doet waar hij/zij goed in is. Doordat je tegelijkertijd nauw met elkaar in contact bent, kun je ook van en met elkaar leren. Niet voor niets is er onder andere veel sprake van interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn. Voor samenwerken in de zorg werkt het vaak goed als mensen vanuit verschillende zorgtakken zijn aangehaakt om de beste behandeling te kunnen bieden.
 • Wat is interprofessioneel samenwerken in de zorg?

  In de zorg is interprofessioneel samenwerken bij behandelingen en werkwijzen bijna altijd de standaard. Het houdt in dat verschillende zorgprofessionals meekijken bij een behandeling of bij een specifieke patiëntcasus. Veel patiëntvragen zijn relatief complex, waardoor het belangrijk is om er meerdere expertises bij te betrekken.
  Ter illustratie: veel ouderen kampen met complexe gezondheidsproblemen. Ze zijn bijvoorbeeld dementerend, hebben last van hun heup en slikken bloedverdunners tegen stollingen. Het is dan niet mogelijk om zomaar een heupoperatie te doen. Daarvoor is het belangrijk dat meerdere artsen samen kijken waar deze patiënt goed aan doet. Wat is bijvoorbeeld nodig om de patiëntcommunicatie zo aan te passen dat deze dementerende patiënt goed begrijpt wat er gebeurt? Ook moet er waarschijnlijk iets geregeld worden om te veel bloedverlies (door de bloedverdunners) tijdens de operatie te voorkomen. Het is dan ook belangrijk dat meerdere artsen in een team beslissingen nemen.

interprofessioneel samenwerken

Jouw samenwerking verbeteren? Dat begint met een slimme training

Nee hoor, het ultieme handboek samenwerken bestaat niet. Net zo min is er een training samenwerken waarin je álles leert wat je moet weten. Maar je kunt jezelf (en je team) wel allerlei skills aanleren die nodig zijn voor interprofessionele samenwerking. Goed timemanagement bijvoorbeeld, maar ook krachtige feedback geven en effectieve gesprekstechnieken. En laat je daarvoor nu net bij ons kunnen aankloppen voor een training!

Wil jij, alleen of met je team samen, in één dag je skills op het gebied van timemanagement, feedback geven of gesprekstechnieken opkrikken? Schrijf je dan in voor één van onze trainingen. 

 • Onze training timemanagement helpt je om een waterdicht timemanagement-systeem op te zetten. Zo overzie je de taken weer, voorkom je dichtgeslibde agenda’s, kun je beter prioriteiten stellen en kom je bij onverwachte dingen niet meer direct met je tijd in de knoop.
 • Bij onze training feedback geven leer je om constructieve feedback te geven én te ontvangen. Zo kunnen jij en je collega’s het meeste uit feedback halen, zonder dat iemand zich aangevallen voelt.
 • Onze cursus gesprekstechnieken geeft je allerlei praktische handvatten om to the point en krachtig te communiceren, de regie te nemen in het gesprek, duidelijk te zijn en zelfverzekerd over te komen.
 • Bij de training assertiviteit leer je om steviger in je schoenen te staan en voortaan (op een respectvolle manier) aan te geven wat jij wilt, vindt en nodig hebt. Je krijgt bijvoorbeeld praktische tips om grenzen aan te geven, “nee” te zeggen en het te laten weten als je iets niet prettig vindt.

Meld je aan voor de training die jou verder helpt. En kom je er niet uit welke training bij jou past? Trek ons aan ons jasje. Dan denken we graag met je mee.

interprofessioneel samenwerken

Wie zijn wij? | Tijdwinst.com

Bij Tijdwinst helpen we professionals in heel Nederland om slimmer (samen) te werken. We verzorgen op locaties van Maastricht tot Groningen trainingen in onder meer timemanagement, gesprekstechnieken en feedback geven. En je kunt onze praktische trainingen ook altijd online volgen. De trainingen zijn altijd praktisch en interactief, zodat je er na afloop direct mee aan de slag kunt.

Ben je nieuwsgierig naar ons trainingsaanbod of onze andere artikelen? Lees verder op onze websites of meld je direct aan voor een training.