Samenwerken doen we allemaal op dagelijkse basis. Oké, misschien die ene schrijvende kluizenaar in een hutje op de hei niet. Maar verder heb je op het werk altijd te maken met collega’s. Of je nu goed met elkaar door één deur kunt of niet, je zult het met elkaar moeten doen. Hoe werk je goed samen? Wat is belangrijk in een samenwerking? Je ontdekt het in deze ultieme samenwerkingsgids, inclusief 45 (!) tips.

Wat is samenwerken?

De definitie van samenwerken die wij gebruiken, is als volgt:

Je zet je binnen een groep in om een gezamenlijk doel te bereiken, waaraan iedereen in overleg met de anderen een bijdrage levert. Daarbij is het idee dat je met elkaar verder komt dan alleen. 

Waarom is samenwerking belangrijk?

Het belang van samenwerken heeft alles te maken met wederzijdse afhankelijkheid. Je bent bijvoorbeeld afhankelijk van je collega voor goede input voor het jaarverslag dat jij schrijft. En diegene is afhankelijk van jou voor de kwaliteit van het jaarverslag. Je hebt elkaar nodig om tot een goed resultaat te komen. Pas als je elkaar aanvult, elkaar op weg helpt en open communiceert om waar nodig bij te sturen, kun je het gezamenlijke doel succesvol bereiken. 

Samenwerken is belangrijk omdat je samen een bepaald doel wilt bereiken en dat los van elkaar niet redt. Bijvoorbeeld omdat je in je eentje niet alle expertise in huis hebt, omdat overleg cruciaal is voor het eindresultaat of omdat het simpelweg veel te veel werk is om in je eentje op te pakken. 

Samenwerking is om deze redenen cruciaal:

 • Je hoeft niet alles alleen te doen, maar kunt het werk verdelen. Daardoor krijg je meer gedaan in dezelfde tijd. 
 • Je bespaart tijd doordat iedereen doet wat diegene goed en efficiënt kan doen vanwege zijn eigen talenten. 
 • Je hoeft niet zelf overal goed in te zijn of alles te weten, maar kunt elkaar versterken. 
 • Je kunt leren van elkaars perspectieven, samen tot nieuwe ideeën komen en zo een beter resultaat behalen. 
 • Het geeft voor jezelf een fijn gevoel dat je op anderen kunt bouwen en dat je bij issues of vragen op anderen kunt terugvallen. 
 • Samen zie je meer dan alleen. Zo voorkom je door samen te werken dat je je ergens blind op staart, belangrijke oplossingsrichtingen mist of fouten over het hoofd ziet.

samenwerken

Wat houdt goed samenwerken in?

De betekenis van goed samenwerken is dat je je allemaal inzet om het gezamenlijke doel te bereiken en daarbij iedereen zijn eigen rol laat vervullen en ook je eigen rol hierin oppakt.

Volgens Patrick Lencioni (een Amerikaanse organisatieadviseur en schrijver die gespecialiseerd is in leiderschap en teammanagement – ‘Piramide van Lencioni’) vereisen goede teampresentaties en een betere communicatie binnen teams 5 dingen:

 1. Vertrouwen hebben in elkaar. Ten eerste is het cruciaal dat jullie elkaar onderling vertrouwen. Je moet erop vertrouwen dat anderen open kaart spelen, zich volledig inzetten en het beste met jou en de anderen voor hebben. 
 2. Conflicten niet vermijden. Dit draait om openheid: constructieve conflicten aangaan en dingen niet opkroppen, maar aankaarten. Communiceer erover als je verschillende inzichten hebt en probeer samen tot een oplossing te komen. 
 3. Betrokken zijn. Medewerkersbetrokkenheid is cruciaal in een team en überhaupt op de werkvloer. Het is belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt bij het doel, gedreven is om daarvoor te gaan en geïnteresseerd is in waar de anderen mee bezig zijn. 
 4. Persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Om de samenwerking te laten slagen, moet iedereen zich inzetten voor zijn taken en voor andere dingen die nodig zijn om de gewenste resultaten te behalen. Daarvoor is efficiënt werken belangrijk, maar ook goed kunnen plannen en deadlines niet missen. Daarnaast is het essentieel dat je bijvoorbeeld proactief aan de bel trekt als dingen spaak lopen en je eigen fouten erkent.
 5. Aandacht hebben voor de teamresultaten. Ten slotte is aandacht voor het gezamenlijke resultaat cruciaal. Dat vraagt er bijvoorbeeld om dat jullie samen kijken hoe het ervoor staat, waar nodig bijsturen en elkaar erop aanspreken als iets niet lekker loopt. 

Overigens zijn al deze vijf pijlers nauw met elkaar verbonden. Zo draagt vertrouwen in elkaar eraan bij dat je eerder een constructief conflict durft aan te gaan. En persoonlijke verantwoordelijkheid nemen is een belangrijk onderdeel van betrokkenheid tonen. Een betrokken gevoel zorgt er andersom ook voor dat je meer persoonlijke verantwoordelijkheid neemt.

Dus: wat is een goede samenwerking?

Kortom: een goede samenwerking vraagt erom dat…

 • …jullie elkaar vertrouwen;
 • …jullie op een open en constructieve manier dingen aankaarten die niet goed verlopen;
 • …jullie betrokkenheid tonen bij het project en bij elkaar als teamleden;
 • …iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn aandeel in het project en voor het grotere geheel;
 • …dat elk teamlid oog houdt voor het teamresultaat en voor wat nodig is om dat te bereiken. 

Wat is belangrijk bij samenwerken?

Voor een goede samenwerking zijn in onze ogen een paar skills belangrijk:

 1. Communiceer open, proactief en empathisch (= gesprekstechnieken).
 2. Geef constructieve (positieve en negatieve) feedback en sta ervoor open om feedback te ontvangen (= feedbackgeletterdheid).
 3. Stel je assertief op en wees duidelijk (maar respectvol) in wat je vindt en nodig hebt (= assertiviteit).
 4. Zorg voor een heldere planning zodat je efficiënt kunt werken en je deadlines haalt (= timemanagement).
 5. Behoud je focus, zodat je je werk op tijd gedaan krijgt en je niet van je prioriteiten laat afhouden (= concentratie).
 6. Onderhoud ook bij thuiswerken een goede relatie en communicatie met je collega’s (= thuiswerkskills). 

Op al die 6 gebieden hebben we een aantal concrete tips die jou helpen om jezelf te verbeteren in de competentie “samenwerken”.  

Onze 45 beste tips voor prettig en effectief samenwerken

We kunnen dit artikel eindigen met een lijstje met 5 simpele tips voor een goede samenwerking. Dat je met elkaar in gesprek moet blijven, e-mails niet vergeet te beantwoorden en meer van dat soort dingen die er dik bovenop liggen. 

Maar goed samenwerken met collega’s is niet een kwestie van 5 simpele tips opvolgen. Voor écht goed samenwerken zijn er heel veel punten waar je op kunt letten. Dit zijn op basis van 20 jaar samenwerk- en trainingservaring onze 45 toptips om beter samen te werken

samenwerken

Samenwerken tips voor gesprekstechnieken

Samenwerken in een team vraagt erom dat je goed met elkaar communiceert. Gesprekstechnieken beheersen is dan ook een must. Dit zijn een paar tips om de communicatie en daarmee ook de samenwerking met collega’s goed te houden:

 1. Luister (dat is zo mogelijk nog belangrijker dan kunnen praten). En daarmee bedoelen we niet dat je de boodschap van de ander simpelweg aanhoort. Nee, luister écht. Actief. Laat de ander uitpraten en onderbreek het gesprek niet te snel om het over jouw ervaringen te hebben. Houd de aandacht bij de ander en stimuleer diegene om door te praten.
 2. Gebruik LSD. Nee joh, de drug LSD gaat je samenwerking vast niet bevorderen (alhoewel, wie weet leer je je collega’s op een héél andere manier kennen!). Maar in dit geval hebben we het over Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Dat is een goede techniek om te laten blijken dat je oor hebt voor wat de ander vertelt. Luister eerst naar wat de ander zegt, vat dan samen wat je hebt gehoord en stel daarna een vervolgvraag om de ander er meer over te laten vertellen.
 3. Communiceer proactief over waar je mee bezig bent. Wacht niet totdat je collega bij je informeert of je verslag X al bijna af hebt (“Oeps, helemaal vergeten!”, denk je; “Ja hoor, die heb ik voor morgen op de planning staan!”, zeg je), maar laat zelf weten wanneer de ander iets kan verwachten. 
 4. Laat het direct weten als iets niet lekker loopt. Stoort het je bijvoorbeeld dat je collega zijn input niet op tijd aanlevert? Wacht niet totdat de frustratie oploopt, maar zeg op een constructieve manier wat je stoort. Dan kun je het probleem sneller verhelpen en de irritatie wegnemen. 
 5. Neem de regie als een gesprek te lang duurt. Merk je dat een gesprek afdwaalt? Of dat een vergadering wel heel erg uitloopt? Ga je er niet aan storen, maar pak de regie. Stuur het gesprek bij, geef aan dat jullie nog maar beperkt de tijd hebben en dat jullie nu richting de afronding moeten gaan. Zo voorkom je frustraties.
 6. Neem de tijd voor belangrijke gesprekken. Voer je een belangrijk gesprek? Plan er dan ruim de tijd voor in. Reserveer bij voorkeur een kwartier extra in je agenda. Dan zit je niet op hete kolen als het gesprek wat uitloopt.
 7. Toon begrip, maar ga niet compleet meeleven. Zit een collega ergens mee? Dan is het belangrijk om begrip te tonen voor de gevoelens van de ander. Waak ervoor dat je niet compleet meevoelt met de ander. Je hoeft bijvoorbeeld niet in tranen ernaast te zitten. Enkel luisteren, de ander laten uitspreken en aangeven dat je het begrijpt, is vaak al voldoende. Daarmee voelt de ander zich gehoord en gezien. 
 8. Kom snel to the point. Communiceer kort en krachtig en voorkom bijvoorbeeld onnodig lange inleidingen of allerlei voorbeelden die er niet toedoen voor de ander. Met ellenlange vergaderingen of eindeloze gesprekken wek je irritatie op. Dus bereid goed voor wat je wilt zeggen en denk alvast na hoe je dat bondig verwoordt. 
 9. Let ook op je non-verbale communicatie. Zorg ervoor dat wat je uitstraalt in lijn is met wat je wilt overbrengen. Wil je bijvoorbeeld laten blijken dat je meevoelt met de ander? Sla dan niet je armen over elkaar heen, maar neem een open houding aan. 

Samenwerken tips voor feedback geven

Samenwerken betekent ook elkaar soms feedback geven. Dat kan gaan over positieve dingen (zoals een collega die een issue met een klant goed heeft afgehandeld). Maar soms moet je elkaar ook aanspreken op dingen die niet lekker lopen of die beter kunnen. Dit zijn een paar tips om goede feedback te geven en zo de samenwerking te verbeteren:

 1. Geef feedback altijd vanuit jezelf. Dus ga niet strooien met zinnen als “Jij doet ook altijd…”. Zeg liever “Het valt mij op dat…”. Breng het als een observatie in plaats van een beschuldiging. 
 2. Leer van een feedbackmodel. Wij vinden zelf de ik-ik-jij-methode en de 4 G’s handige methodes om feedback constructief te brengen. Lees je eens in die methodes in en kijk hoe ze jou kunnen helpen om respectvolle feedback te geven.
 3. Houd het altijd constructief. Daarmee bedoelen we dat de ander iets met je feedback moet kunnen. “Jij bent echt een slechte presentator” is bijvoorbeeld geen constructieve feedback. “Het viel me op dat je met je handen in je zak stond tijdens de presentatie. Het zou in mijn ogen krachtiger overkomen als je je handen langs je lijf houdt tijdens het presenteren” is wél constructief. Daar kan de ander concreet iets mee doen. 
 4. Wissel negatieve feedback af met positieve feedback. Zeg het niet alleen als dingen beter kunnen, maar ook als dingen goed gaan. Dat is goed voor jullie onderlinge relatie, je voorkomt ermee dat je de “boeman” (of -vrouw) wordt en het laat aan je collega zien welke goede dingen hij/zij vooral zo moet blijven doen. 
 5. Geef feedback altijd face-to-face. Oké, dat ene compliment over die goede e-mail kun je best via een mailtje geven. Maar wil je iets belangrijks bespreken? Doe dat dan altijd face-to-face of (als het niet anders kan) in een videogesprek. Zo kan de ander je mimiek zien en komen nuances beter over dan als je jouw feedback in een paar woorden op de e-mail zet. Ook krijgt de ander zo de kans om zijn kant van het verhaal te delen en kun je dingen makkelijker verder toelichten.
 6. Geef de ander de kans om te reageren. Zie feedback als een dialoog. Je wilt er samen over in gesprek gaan om tot een oplossing te komen. Vraag dus altijd “Hoe zie jij dit?” aan de ander, beantwoord mogelijke vragen en kom samen tot een oplossing. 
 7. Las waar nodig een pauze in. Merk je dat jouw feedback de ander erg raakt of dat jullie langs elkaar heen praten? Stel dan voor om er later over door te praten, zodat jullie allebei eerst tot bedaren kunnen komen. 
 8. Vraag zelf ook om feedback. De lat ligt vaak hoog voor mensen om feedback te geven. Verlaag die lat voor je collega’s (en geef jezelf de kans om te leren van hun feedback over jou) door proactief te vragen om feedbackpunten. Doe dat bijvoorbeeld na afloop van een project. Vraag de ander naar een voorbeeld van wat goed ging qua samenwerken en wat beter zou kunne. Of gebruik één van de andere feedback-vragen-voorbeelden om waardevolle feedback te ontvangen. 
 9. Bedank voor de feedback. Zelfs als je het er niet mee eens bent. Ontvang feedback op een positieve manier. Vraag door als je niet precies begrijpt wat de ander bedoelt en probeer je niet aangevallen te voelen. Dat is zonde, omdat het je ervan weerhoudt om iets met de feedback van de ander te doen. 

samenwerken

Samenwerken tips voor assertiviteit

Wat assertiviteit met samenwerken te maken heeft? Nou, een heleboel! Assertief communiceren (dus duidelijk zijn in wat je wilt en vindt, met oog voor jezelf én de ander) draagt bij aan een goede samenwerking. 

Als jij passief agressief communiceert (“Oké, als jij het niet kunt, dan doe ik het wel alwéér!”), dan frustreert dat de relatie met collega’s. Ook subassertief communiceren (jezelf wegcijferen door bijvoorbeeld te zeggen “Nee joh, dat maakt niet uit!” terwijl het jouw hele planning in de war schopt dat je collega drie dagen te laat met input komt) werkt niet. Assertief communiceren helpt je om in je kracht te staan in het team én om de relatie met collega’s goed te houden. Zij weten wat ze aan je hebben en kunnen erop vertrouwen dat je meent wat je zegt.

Dit zijn een paar tips om assertief te zijn en daarmee goed samen te werken:

 1. Draai niet om je boodschap heen, maar wees duidelijk in wat je wilt en vindt. 
 2. Vermijd twijfeltaal, zoals “misschien”, “zou kunnen” of “een beetje”. Zeg bijvoorbeeld niet “Zou je misschien je input vandaag nog kunnen doorsturen, als dat lukt?”, maar geef aan “Ik zou het fijn vinden als je vandaag nog je input stuurt. Dan kan ik er later vandaag mee aan de slag.” Zo is voor de ander duidelijk dat jij zijn input écht vandaag nodig hebt.
 3. Pak de regie terug over het gesprek als je merkt dat de ander totaal de verkeerde kant op gaat of het woord van je overneemt (terwijl jij nog iets wilde zeggen).
 4. Geef je mening, ook als die afwijkt van die van anderen. Zo doe je dat op een assertieve manier, ook als je het spannend vindt. Vergis je niet: je mening inslikken wekt later alleen maar irritatie op en dat is voelbaar in de samenwerking.
 5. Leer jezelf charisma aan met deze 9 tips (ja, iedereen kan het!). 
 6. Kom krachtig over in je communicatie, bijvoorbeeld met deze praktische communicatietips.

Samenwerken tips voor timemanagement

Het behalen van het beoogde resultaat (het liefst ook nog op tijd) vraagt om een sterk staaltje timemanagement. Plannen dus! Dit zijn een paar tips waarmee je jouw planning kunt verbeteren om zo effectiever samen te werken:

 1. Houd er een slim timemanagement-systeem op na. Dat bestaat uit een agenda en een takenlijst. Noteer in je agenda alle dingen die op vaste momenten moeten gebeuren. Zet daarnaast op je takenlijst de taken (van minder dan 30 minuten) die je op die dag gedaan wilt krijgen.
 2. Maak taken heel concreet. Noteer “Piet vragen om input” en “Eerste opzet voor personeelsblad maken” in plaats van “Werken aan personeelsblad”. In dat laatste geval weet je namelijk nog niet wat je moet doen. Overleg eerst met je collega’s als je taken nog niet helemaal helder zijn voordat je ze een plek geeft op je takenlijst. 
 3. Stel prioriteiten met de Eisenhower-matrix. Hier kun je samen met je collega’s mee aan de slag gaan. Maak een gezamenlijke prioriteitenlijst, zodat iedereen weet wat eerst moet gebeuren en wat daarna. 
 4. Werk samen in digitale samenwerkingstools zoals Trello of Asana. Daarin kun je projecten managen, taken aan bepaalde teamleden toewijzen en altijd terugzien wie waaraan werkt en wat de status is.
 5. Geef het op tijd aan als dingen niet haalbaar zijn. Merk je dat je planning overambitieus was? Communiceer er op tijd over en ga met elkaar in gesprek over een mogelijke oplossing. 
 6. Reserveer elke dag tijd voor onverwachte dingen. Er zullen altijd wel collega’s zijn die snel een vraag tussendoor hebben of mailtjes die wat meer tijd kosten. Reserveer daar elke dag een half uur of een uur ruimte voor in je agenda. Dan kom je niet meteen met je planning in de knoop en kun je je collega’s met meer rust helpen.
 7. Verlies je niet in overbodige puntjes op de ‘i’. Voorkom overdreven perfectionisme. Het is zonde als je 80% van je tijd steekt in het nóg perfecter maken van werk dat al goed is. Geef jezelf een tijdslimiet om perfectionistische neigingen binnen de perken te houden. 
 8. Verwerk je e-mail volgens de OHIO-methode, zodat je nooit meer e-mails vergeet te beantwoorden én minder tijd aan je volle inbox kwijt bent. 

Meer leren over slim timemanagement?

Wil je nog meer leren over je tijd slim benutten? Lees Björns boek ‘Elke Dag om 15.00 Uur Klaar’ voor een handig systeem waarmee ook jij voortaan twee uur tijd op een dag wint. Of volg Björn en Tijdwinst op Instagram en krijg dagelijks praktische tips waarmee je meer gedaan krijgt in minder tijd. Allemaal door slimmer te werken in plaats van harder.

samenwerken

Samenwerken tips voor concentratie

Om je werk op tijd gedaan te krijgen, is nog iets belangrijk: concentratie. Hoe je geconcentreerd kunt werken als er continu prikkels, berichtjes, vragen en pop-ups zijn? Dit zijn een paar tips:

 1. Werk thuis als je wilt focussen. Heb je een taak op de planning staan waar je al je aandacht bij moet houden? Plan dan in om daar thuis aan te werken, zodat je geen last hebt van collega’s aan je bureau of rumoer op de kantoorvloer.
 2. Geef het aan als je niet gestoord kunt worden. Of je nu thuiswerkt of op kantoor, laat het weten als jij ergens gefocust aan wilt werken. Plan bijvoorbeeld focusblokken in je agenda of zeg simpelweg tegen collega’s dat je tussen 13.00 uur en 16.00 uur niet bereikbaar bent. 
 3. Ga apart zitten als je je wilt concentreren. Werk je op kantoor en wil je niet gestoord worden? Zoek dan een aparte ruimte op waarin je rustig, weg van de kantoordrukte, kunt werken. Dan komen collega’s ook minder snel in de verleiding om jou tussendoor te storen. 
 4. Wees niet altijd bereikbaar. Wat dat bijdraagt aan de samenwerking? Een heleboel! Focus is nodig om je werk gedaan te krijgen. En focussen lukt alleen als je niet om de haverklap wordt gestoord. Soms een telefoontje niet opnemen om je werk af te krijgen of niet elke minuut je e-mail checken is dus belangrijk om jouw bijdrage aan het eindresultaat te kunnen leveren.
 5. Maak afspraken over wat te doen bij spoed. Spreek met je collega’s af hoe jullie elkaar storen als iets spoed heeft (bijvoorbeeld door te bellen of te sms’en). Maak ook afspraken over wat jullie opvatten als “spoed”. Zo weet je bijvoorbeeld “Als ik word gebeld, dan is het sowieso écht belangrijk”. 
 6. Werk met een 1-op-1-lijst. Ook wel een “wachten op”-lijst genoemd. Het idee daarvan is dat je alle dingen die je aan een specifiek persoon wilt voorleggen op een lijst noteert en die punten straks in één keer allemaal voorlegt. Dat werkt veel prettiger samen (voor jezelf en de ander) dan als je elkaar talloze keren voor één vraag uit de focus haalt. 
 7. Zet je notificaties uit als je geconcentreerd wilt werken. Dat is fijn voor jezelf om je werk af te krijgen én het is prettig voor je collega’s dat zij niet steeds uit hun focus worden gepingd door jouw telefoon. 

online samenwerken

Samenwerken tips voor thuiswerken

Ooit was het gebruikelijk om vijf dagen per week van 9 tot 5 op kantoor rond te lopen. Tegenwoordig werken we steeds vaker (deels) vanuit huis. Dat betekent dat we ook veel digitaal samenwerken. We spreken elkaar via Teams of Zoom, werken op hetzelfde moment aan één en hetzelfde document in de cloud en schieten elkaar aan in de chat. Reuze-handig! 

Wat kun je doen om ook online goed samen te werken?

 1. Laat het altijd weten als je thuiswerkt. Kom je een dag niet naar kantoor? Geef het van tevoren door aan je collega’s. Of spreek vaste dagen af waarop je vanuit huis werkt. Dan weten je collega’s dat je die dag niet op kantoor bent. 
 2. Kom naar kantoor voor belangrijke meetings. Thuiswerken is handig op dagen waarop je veel focuswerk gedaan moet krijgen. Ga bij voorkeur juist naar kantoor als je een belangrijke vergadering, meeting of brainstormsessie hebt. Plan je thuiswerkdagen niet op de momenten dat je belangrijke gesprekken hebt of op momenten dat het hele team op kantoor is. Dan behoud je het live contact met collega’s.
 3. Blijf bereikbaar voor collega’s. Thuiswerken betekent niet in je opblaaszwembad uitbuiken met een goed boek erbij en je telefoon op stil. Zorg ervoor dat je goed bereikbaar bent als je thuis aan het werk bent (en dat je in principe gewoon aan het werk bent). Ben je een deel van de dag niet bereikbaar? Geef het van tevoren aan. 
 4. Zet niet alles op de e-mail. Als je thuiswerkt, is het misschien verleidelijk om voor elke vraag een e-mail te tikken. Onze tip: doe het niet. Kijk voor elke vraag of verzoek welk communicatiemiddel erbij past en gebruik dat. Soms is het handiger om te bellen of een afspraak te plannen. Dat gaat bij ingewikkelde kwesties of briefings sneller dan een lange e-mail tikken.
 5. Zorg ervoor dat je apparatuur werkt. Spiek op onze checklist thuiswerken voor dingen die handig zijn om te hebben. Zo zijn een goede webcam en een werkende microfoon onmisbaar. Niets is zo vervelend als dat je collega’s een wazige gestalte zien en nauwelijks kunnen verstaan wat je zegt in een videocall met jou. Verbeter je samenwerking door op z’n minst voor een stabiele internetverbinding, scherp beeld en een goed werkende microfoon te zorgen. 
 6. Toon ook als je thuiswerkt betrokkenheid. Werk je regelmatig thuis? Zorg er dan voor dat je alsnog regelmatig je collega’s spreekt en op de hoogte blijft van wat er speelt. Plan bijvoorbeeld soms een digitale lunchafspraak in om bij te praten. Check bij je collega hoe het er met een bepaald project voor staat. Of vraag eens hoe het met de huilbaby of de zieke moeder van je andere collega gaat. Gewoon om het contact met elkaar niet te verliezen. Ook dát is belangrijk voor een goede samenwerking.

samenwerken

Mensen vroegen ook | Veelgestelde vragen over samenwerken

 • Wat wordt er verstaan onder samenwerken?

  Met samenwerken bedoelen we dat je binnen een werkcontext samen met andere mensen toewerkt naar een gezamenlijk doel. Jullie zetten je allemaal vanuit een eigen rol of expertise in om dat doel met elkaar te bereiken.
 • Wat is interprofessioneel samenwerken?

  Interprofessioneel samenwerken betekent dat mensen met meerdere rollen samenwerken in een team. Een marketingteam kan bijvoorbeeld bestaan uit een social-media-specialist, een e-mailmarketeer, een tekstschrijver en een contentmarketeer. Samen werken zij toe naar een bepaald resultaat (bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen naar de website trekken). Het idee is dat de mensen met verschillende rollen van elkaar leren en elkaar versterken. De tekstschrijver kan bijvoorbeeld een goede tekst schrijven voor de social-media-post. De social-media-specialist zorgt ervoor dat die post met de juiste foto erbij, met de goede hashtags en op een strategisch moment wordt geplaatst voor de beste resultaten.
 • Waarom samenwerken?

  Samenwerken is cruciaal, omdat je samen meer weet dan alleen. Iedereen brengt een eigen visie en eigen kennis en ervaring in. Samen kunnen jullie al die visies, kennis en ervaring bundelen om meer te bereiken en sneller tot betere resultaat te komen.
 • Wat zijn de kenmerken van samenwerken?

  Belangrijke kenmerken van samenwerken zijn onder andere een goede vertrouwensband, wederzijds respect, goede afspraken maken en die afspraken ook nakomen, een heldere planning opstellen, een goede taakverdeling maken en constructieve en open communicatie. Daarnaast kun je aan nog veel meer dingen denken voor een goede samenwerking. Hierboven lees je nog meer tips om soepel samen te werken met anderen.
 • Waar moet een goede samenwerking aan voldoen?

  Voor een goede samenwerking zijn in onze ogen een paar dingen belangrijk: wederzijds vertrouwen tussen mensen, open communicatie (ook als er sprake is van conflicten), betrokkenheid, persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en samen het teamresultaat voor ogen houden.
 • Hoe moet je samenwerken?

  Goed samenwerken vraagt erom dat iedereen zich inzet voor het gezamenlijke resultaat, betrokken is bij het proces naar het resultaat toe en zijn eigen verantwoordelijkheden kent en opvolgt. Dat betekent bijvoorbeeld dat je je best doet om deadlines te halen, het laat weten als dingen niet lukken en ook proactief op zoek gaat naar een oplossing. Verder is open communicatie cruciaal. Geef bijvoorbeeld constructieve feedback als dingen niet soepel verlopen en deel juist complimenten uit als dingen goed gaan.

Meer hierover leren? Volg één van onze cursussen

Samenwerken doen we allemaal, maar om het goed te doen heb je belangrijke skills nodig. Daarom geven wij door het hele land en online trainingen om jou te helpen efficiënter (samen) te werken. 

 • Zo leer je bij onze training feedback geven hoe je constructieve feedback geeft en feedback goed ontvangt, zodat je meer uit feedback kunt halen (als gever en ontvanger).
 • Bij onze training timemanagement ontdek je hoe je meer gedaan krijgt in minder tijd en je minder snel van je werk laat afhouden door de waan van de dag. 
 • En bij onze cursus gesprekstechnieken leer je in één dag alles wat je nodig hebt om een krachtige en prettige gesprekspartner te zijn voor je collega’s. Daar heb je zelf baat bij, maar het draagt ook bij aan een fijnere samenwerking met collega’s.

Wie zijn wij? | Tijdwinst.com

Bij Tijdwinst helpen we professionals uit heel Nederland om slimmer (samen) te werken. Zo geven we trainingen over constructieve feedback geven, timemanagement, gesprekstechnieken en assertiviteit. Kortom: alles wat er maar komt kijken bij het verbeteren van je eigen werk én je samenwerking met anderen. Volg onze trainingen op een locatie bij jou in de buurt of online. 

Benieuwd naar ons trainingsaanbod of onze andere artikelen? Lees verder op onze websites of meld je direct aan voor een training.